Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 45
Giá: 270.000 VNĐ

Bộ ấm trà tử…


Mã sản phẩm: TSPLT 55
Giá: 3.450.000VNĐ

Bộ ấm trà tay…


Mã sản phẩm:
Giá: 900.000 VNĐ ( BAO GỒM PHỤ KIỆN )

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: TS 14
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 02
Giá: 300.000 VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 29
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: TS 07
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 52
Giá: 250.000 VNĐ

BỘ ẤM TRÀ MEN…


Mã sản phẩm:
Giá: 400.000 VNĐ ( Chưa bao gồm phụ kiện)

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 27
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 08
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 03
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 05
Giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 02
Giá: 1.150.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 04
Giá: 1.150.000

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 03
Giá: 1.150.000 VNĐ

LỤC BÌNH TÙNG CÔNG…


Mã sản phẩm:
Giá: 6,800,000VNĐ

Lọ lộc bình vạn…


Mã sản phẩm: LB25
Giá: 8900.000

Bình hoa nghệ thuật…


Mã sản phẩm: BH 17
Giá: 500.000 VNĐ

Lọ lộc bình sơn…


Mã sản phẩm: LB17
Giá: 25.000.000

ỐNG NHANG MEN RẠN…


Mã sản phẩm: ON01
Giá: 418.000VNĐ

Bộ đài nước


Mã sản phẩm: BDN01
Giá: 855.000vnđ

Dê sứ Tài Lộc…


Mã sản phẩm: Tuong01
Giá: 1.290.000

ĐỈNH HẠC CHÂN ĐỒNG…


Mã sản phẩm: BDH2
Giá: 6.900.000VNĐ