BỘ ẤM TRÀ MEN…


Mã sản phẩm:
Giá: 1.550.000 VNĐ ( Chưa bao gồm khay )

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: TS 14
Giá: 250.000 VNĐ

Lộc bình gốm sứ…


Mã sản phẩm: Lb03
Giá: 2.200.000 VNĐ

Ấm chén bát tràng…


Mã sản phẩm: ACMAVANG
Giá: 3.500.000 VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 30
Giá: 250.000

LỤC BÌNH TÙNG HẠC…


Mã sản phẩm:
Giá: 6,900,000VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 27
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ Trúc Đào Bọc…


Mã sản phẩm: TS 41
Giá: 3.450.000 VNĐ

BỘ TRANH TỨ CẢNH…


Mã sản phẩm: TS 17
Giá: 5.000.000VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: TS 22
Giá: 250.000 VNĐ

Bình tỏi men rạn…


Mã sản phẩm:
Giá: 4.500.000 VNĐ

LỤC BÌNH TÙNG CHÙA…


Mã sản phẩm:
Giá: 5.800.000VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 04
Giá: 1.150.000

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 05
Giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 02
Giá: 1.150.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 03
Giá: 1.150.000 VNĐ

Lọ lộc bình vẽ…


Mã sản phẩm: LB35
Giá: 30.000.000

Lọ lục bình tứ…


Mã sản phẩm: LB34
Giá: 9.500.000

Tháp Rùa S1


Mã sản phẩm: TS 4
Giá: 900.000VNĐ

Bình hoa nghệ thuật…


Mã sản phẩm: BH 22
Giá: 500.000 VNĐ

Chóe vẽ tùng lộc…


Mã sản phẩm: CHOE06
Giá: 8.500.000VNĐ

Bình ngâm rượu vẽ…


Mã sản phẩm: BR02
Giá: 1000.000

KỶ THỜ 5 MEN…


Mã sản phẩm:
Giá: 349,000VNĐ

CHÓE MINI MEN RẠN


Mã sản phẩm: CT02
Giá: 690,000