Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

KHAY LÁ GÂN HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 87.000VNĐ
ĐĨA MUỐI HOA HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 62.000VNĐ
Giá: 218.000VNĐ
CHÉN CƠM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 38.000VNĐ
ÂU CƠM HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000VNĐ
KHAY LÁ CHUỐI HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 264.000VNĐ
KHAY VUÔNG VÊNH TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 64.000vnđ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
ĐĨA TÁO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000vnđ
KHAY MUỐI 2 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000VNĐ
MUỖNG CANH TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 64.000VNĐ
THỐ SÂU LÒNG TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 241.000VNĐ
TÔ NÔNG HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 368.000VNĐ
Giá: 292.000VNĐ
TÔ YÊU HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
ĐĨA BẦU DỤC MUI…
Mã sản phẩm:
Giá: 230.000VNĐ
GÁC THÌA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 29.000VNĐ
KHAY NAN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
GÁC ĐŨA TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 11.000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
Giá: 287.000VNĐ
TÔ NÔNG HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
ỐNG TĂM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000VNĐ
ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
BÁT MÉO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 62.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000VNĐ
KHAY CN VÊNH TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000vnđ
Giá: 253.000VNĐ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
ĐĨA HOA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000vnđ
TÔ SALAT SÂU HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 552.000VNĐ
ĐĨA LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
Trang 1 Của 3 Trang123