Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

GÁC ĐŨA TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 11.000VNĐ
KHAY LÁ XOÀI HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
BÁT YÊU HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
KHAY LÁ GÂN HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 87.000VNĐ
ĐĨA LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
TÔ YÊU TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000vnđ
ÂU CƠM HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000VNĐ
Giá: 299.000VNĐ
BỘ TRÀ ĐỨC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 506.000VNĐ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
TÔ PHỞ HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000VNĐ
KHAY MUỐI 2 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000VNĐ
Giá: 287.000VNĐ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
Giá: 292.000VNĐ
ĐĨA HOA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000vnđ
TÔ LOE TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 138.000vnđ
ĐĨA TÁO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000vnđ
Giá: 299.000vnđ
TÔ MỲ TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 149.000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
KHAY BẦU DỤC ĐẠI…
Mã sản phẩm:
Giá: 793.000VNĐ
BÁT MÉO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 62.000VNĐ
KHAY CN VÊNH TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000vnđ
TÔ SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
GÁC THÌA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 29.000VNĐ
ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 69.000vnđ
KHAY SAO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299,000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC MUI…
Mã sản phẩm:
Giá: 230.000VNĐ
MUỖNG CANH TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 64.000VNĐ
Trang 1 Của 3 Trang123