Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

Giá: 299.000VNĐ
GÁC THÌA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 29.000VNĐ
ĐĨA TÁO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000vnđ
BỘ TRÀ ĐỨC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 506.000VNĐ
KHAY LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
ĐĨA SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 345.000VNĐ
THÌA CƠM+ GÁC THÌA…
Mã sản phẩm:
Giá: 41.000vnđ
ĐĨA TAM THÁI VẼ…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000vnđ
TÔ SALAT NÔNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
KHAY BẦU DỤC ĐẠI…
Mã sản phẩm:
Giá: 793.000VNĐ
THỐ SÂU LÒNG TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 241.000VNĐ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
ĐĨA SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 345.000VNĐ
KHAY LÁ CHUỐI HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 264.000VNĐ
Giá: 218.000VNĐ
KHAY VUÔNG THÀNH TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 92.000vnđ
TÔ SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
CHÉN CƠM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 38.000VNĐ
ỐNG TĂM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000VNĐ
ĐĨA LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
Giá: 299.000vnđ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
THỐ NHỎ TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 207.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 69.000vnđ
BÁT YÊU HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
THỐ TAI TÔM TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 322.000VNĐ
TÔ CỔ SÂU LÒNG…
Mã sản phẩm:
Giá: 126.000vnđ
KHAY NAN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 184.000VNĐ
MUỖNG CANH TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 64.000VNĐ
TÔ MỲ TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 149.000VNĐ
KHAY MUỐI 1 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 39.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000VNĐ
Trang 1 Của 3 Trang123