Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

KHAY LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
Giá: 299.000vnđ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
ĐĨA BẦU DỤC MUI…
Mã sản phẩm:
Giá: 230.000VNĐ
TÔ SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
KHAY NAN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
Giá: 29.000VNĐ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
Giá: 299.000VNĐ
KHAY MUỐI 2 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000VNĐ
Giá: 115.000vnđ
ĐĨA TÁO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000vnđ
ĐĨA HOA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000vnđ
ỐNG TĂM HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000VNĐ
KHAY BẦU DỤC ĐẠI…
Mã sản phẩm:
Giá: 793.000VNĐ
ĐĨA TAM THÁI VẼ…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000vnđ
GÁC THÌA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 29.000VNĐ
TÔ PHỞ HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000VNĐ
KHAY LÁ CHUỐI HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 264.000VNĐ
TÔ NÔNG HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000vnđ
TÔ SALAT NÔNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
Giá: 29.500VNĐ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
TÔ MỲ TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 149.000VNĐ
TÔ YÊU HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
ĐĨA MUỐI HOA HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 62.000VNĐ
TÔ YÊU TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000vnđ
KHAY VUÔNG THÀNH TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 92.000vnđ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 69.000vnđ
Giá: 218.000VNĐ
Trang 1 Của 3 Trang123