Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

TÔ PHỞ HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000VNĐ
TÔ MỲ TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 149.000VNĐ
HŨ TIÊU TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 115.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
Giá: 218.000VNĐ
TÔ NÔNG HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 368.000VNĐ
KHAY LÁ XOÀI HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
ĐĨA SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 345.000VNĐ
KHAY LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
ĐĨA SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 345.000VNĐ
KHAY LÁ CHUỐI HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 264.000VNĐ
ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
KHAY NAN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 184.000VNĐ
TÔ SALAT SÂU HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 552.000VNĐ
KHAY VUÔNG THÀNH TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 92.000vnđ
RÓT MẮM HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 80.000VNĐ
ĐĨA LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
Giá: 23.000vnđ
BÁT MÉO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 62.000VNĐ
Giá: 292.000VNĐ
THỐ NHỎ TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 207.000VNĐ
ĐĨA TÁO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000vnđ
ÂU CƠM HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000VNĐ
TÔ SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
THỐ TAI TÔM TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 322.000VNĐ
Giá: 115.000vnđ
ĐĨA BẦU DỤC MUI…
Mã sản phẩm:
Giá: 230.000VNĐ
Giá: 299.000vnđ
LY TỐNG TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 41.000vnđ
KHAY MUỐI 1 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 39.000VNĐ
Trang 2 Của 3 Trang123