Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
TÔ PHỞ HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC MUI…
Mã sản phẩm:
Giá: 230.000VNĐ
ĐĨA HOA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000vnđ
TÔ YÊU TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000vnđ
KHAY NAN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 184.000VNĐ
KHAY LÁ CHUỐI HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 264.000VNĐ
THÌA CƠM+ GÁC THÌA…
Mã sản phẩm:
Giá: 41.000vnđ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
ĐĨA LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
GÁC THÌA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 29.000VNĐ
ỐNG TĂM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000VNĐ
KHAY CN VÊNH TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000vnđ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
KHAY SAO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299,000VNĐ
KHAY LÁ GÂN HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 87.000VNĐ
TÔ SALAT NÔNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000VNĐ
ỐNG TĂM HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
GÁC ĐŨA TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 11.000VNĐ
CHÉN CƠM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 38.000VNĐ
Giá: 218.000VNĐ
HŨ TIÊU TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 115.000VNĐ
KHAY SAO HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 287.000VNĐ
Giá: 292.000VNĐ
KHAY MUỐI 1 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 39.000VNĐ
KHAY MUỐI 2 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000VNĐ
TÔ SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 563.000VNĐ
NẬM RƯỢU 6 CHÉN…
Mã sản phẩm:
Giá: 333.000VNĐ
Trang 2 Của 3 Trang123