Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

BÁT YÊU HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
ỐNG TĂM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000VNĐ
KHAY LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
Giá: 292.000VNĐ
HŨ TIÊU TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 115.000VNĐ
ĐĨA TAM THÁI VẼ…
Mã sản phẩm:
Giá: 57.000vnđ
ĐĨA HOA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000vnđ
ĐĨA SÂU LÒNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 345.000VNĐ
KHAY MUỐI 1 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 39.000VNĐ
ĐĨA BẦU DỤC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 103.000vnđ
GÁC ĐŨA TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 11.000VNĐ
Giá: 253.000VNĐ
RÓT MẮM HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 80.000VNĐ
KHAY LÁ GÂN HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 87.000VNĐ
ÂU CƠM BÉ CÓ…
Mã sản phẩm:
Giá: 241.000vnđ
ĐĨA LÁ BỎNG HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 253.000vnđ
BỘ TRÀ ĐỨC TAM…
Mã sản phẩm:
Giá: 506.000VNĐ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
MUỖNG CANH TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 64.000VNĐ
TÔ LOE TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 138.000vnđ
Giá: 287.000VNĐ
KHAY MUỐI 3 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 69.000vnđ
Giá: 29.500VNĐ
KHAY BÁNH QUY HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 414.000VNĐ
KHAY CN HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
LY TỐNG TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 41.000vnđ
THÌA CƠM+ GÁC THÌA…
Mã sản phẩm:
Giá: 41.000vnđ
KHAY MUỐI 2 NGĂN…
Mã sản phẩm:
Giá: 73.000VNĐ
TÔ PHỞ HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000VNĐ
Giá: 218.000VNĐ
TÔ SALAT SÂU HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 552.000VNĐ
Trang 2 Của 3 Trang123