Bộ đồ ăn nhà hàng khách sạn

MUỖNG CANH TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 64.000VNĐ
TÔ SALAT SÂU HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 552.000VNĐ
Giá: 253.000VNĐ
HŨ TIÊU TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 115.000VNĐ
ÂU CƠM TO HỎA…
Mã sản phẩm:
Giá: 425.000VNĐ
ĐĨA HOA HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 299.000vnđ
Giá: 29.500VNĐ
TÔ YÊU HỎA BIẾN…
Mã sản phẩm:
Giá: 195.000vnđ
Giá: 287.000VNĐ
ỐNG TĂM TAM THÁI…
Mã sản phẩm:
Giá: 46.000VNĐ
Trang 3 Của 3 Trang123