Giá: 1.550.000 VNĐ ( Chưa bao gồm khay )
Giá: 3.450.000VNĐ( Chưa bao gồm khay )
Giá: 400.000 VNĐ ( Chưa bao gồm phụ kiện)
Giá: 3.450.000VNĐ