Bộ ấm trà tay…


Mã sản phẩm:
Giá: 900.000 VNĐ ( BAO GỒM PHỤ KIỆN )

LỤC BÌNH TÙNG CHÙA…


Mã sản phẩm:
Giá: 5.800.000VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: TS 18
Giá: 250.000 VNĐ

BỘ ẤM TRÀ MEN…


Mã sản phẩm:
Giá: 400.000 VNĐ ( Chưa bao gồm phụ kiện)

Bộ Tranh Tứ Cảnh…


Mã sản phẩm: TS 18
Giá: 4.800.000VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 29
Giá: 250.000 VNĐ

BỘ TRANH TỨ CẢNH…


Mã sản phẩm: TS 17
Giá: 5.000.000VNĐ

TỎI VẼ TỨ CẢNH…


Mã sản phẩm:
Giá: 4.200.000VNĐ

Ấm chén bát tràng…


Mã sản phẩm: ACMAVANG
Giá: 3.500.000 VNĐ

BỘ ẤM TRÀ MEN…


Mã sản phẩm:
Giá: 1.550.000 VNĐ ( Chưa bao gồm khay )

LỤC BÌNH TÙNG HẠC…


Mã sản phẩm:
Giá: 6,900,000VNĐ

Bộ ấm chén trắng…


Mã sản phẩm: AC 01
Giá: 250.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 02
Giá: 1.150.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 03
Giá: 1.150.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 05
Giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ đồ ăn bát…


Mã sản phẩm: BĐA 04
Giá: 1.150.000

Lọ lộc bình vẽ…


Mã sản phẩm: LB32
Giá: 18.000.000

Lục bình phúc lộc…


Mã sản phẩm: LB47
Giá: 30.000.000

Bình tỏi men rạn…


Mã sản phẩm:
Giá: 4.500.000 VNĐ

TIỂU LỤC BÌNH VẼ…


Mã sản phẩm: LB90
Giá: 4.800.000VNĐ

TỎI HOA ĐÀO H60


Mã sản phẩm:
Giá: 3.780.000VNĐ

BỘ TRÀ DÁNG NHẬT…


Mã sản phẩm: TB99
Giá: 1.500.000vnđ

BỘ THỜ MEN LAM…


Mã sản phẩm: TB19
Giá: Liên hệ

TIỂU LỤC BÌNH VẼ…


Mã sản phẩm: LB42
Giá: 2,500.000VNĐ