Ấm chén trắng cao cấp kẻ chỉ vàng là bộ ấm chén trắng được trang trí với kẻ chỉ viền vàng. Nhằm tạo nên sự sang trong của bộ ấm trà bát tràng cho người sử dụng. Thường vàng được kẻ lên là vàng 24k. Tại Gốm Sứ HCM có rất nhiều sản phẩm bộ ấm chén kẻ chỉ viền vàng của Bộ ấm trà Gốm Sứ Bát Tràng và Bộ ấm chén Gốm Sứ Minh Long.

Bộ ấm chén trắng kẻ chỉ viền vàng
Bộ ấm chén trắng kẻ chỉ viền vàng

Contact Me on Zalo
Call Now Button