Category Archives: Phong thuỷ

Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa hay phúc của con người. Về mặt từ nguyên, 風 phong có nghĩa là “gió”, là hiện tượng không khí chuyển động và 水 thủy có nghĩa là “nước”, là dòng nước, tượng trưng cho địa thế. Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp.

Xem tin tức phong thủy tại Gốm Sứ HCM với nhiều chuyên gia hàng đầu. Cùng nhiều đồ gốm sứ hợp phong thủy cho ngôi nhà của bạn. Các gốm sứ tâm linh như Gốm Sứ Bát Tràng, Bộ ấm chén Bát Tràng. Bộ ấm trà tử sa, Bộ bát đĩa bát tràng, lục bình đẹp cùng nhiều đồ thờ cúng khác… Gốm Sứ Minh Long với nhiều bộ ấm chén uông trà cao cấp, Bình Hoa, Bộ đồ ăn cao cấp,..

Xem các mạng trong ngũ hành :

Mệnh Kim

Mệnh Mộc

Mệnh Thổ

Mệnh Hỏa 

Mệnh Thủy

Call Now Button