Mệnh Thổ hợp với nghề gì?

Nghề nào phù hợp với mệnh thổ đem lại may mắn và tài lộc khi làm việc.

Nghề Chăn Nuôi Trang Trại

Ngành nghê chăn nuôi là ngành nghê đặc trưng cho người mệnh thổ . Đây là ngành nghề phù bởi thường xuyên phụ thuộc vào đất làm nguồn năng lượng

Your Page!

Nghề trồng trọt

Trồng trọt gắn liền với đất nên người mệnh thổ sẽ được trợ giúp về sự may mắn khi làm nghề này

Nghề Gốm Sứ

Ngành nghề gốm sứ làm việc trực tiếp với đất. Đây là lý do nghề gốm sứ hợp với mệnh thổ

Nghề Xây Dựng

Đây là ngành nghề mà những người có kiến thức sâu như các kỹ sư cầu đường, nhà máy. Rất hợp với người mệnh thổ