Đĩa tròn phi 26 đào đỏ gốm sứ Bát Tràng Rộng 26cm x Cao 3.5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa tròn phi 26 sen đen Bát Tràng Rộng 26cm x Cao 3cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa tròn phi 20 vẽ đào xanh gốm sứ Bát Tràng Rộng 20cm x Cao 2cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa tròn phi 20 viền đen vẽ hoa Bát Tràng Rộng 20cm x Cao 2.5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa sâu lòng S1 chuồn trúc xanh Bát Tràng Rộng 27cm x Cao 5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa sâu lòng phi 20 xanh đồng vẽ bèo Bát Tràng Rộng 20cm x Cao 3cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa sâu lòng p20 xanh đồng chuồn kim Bát Tràng Rộng 20cm x Cao 3cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa phi 9 men nâu gốm sứ Bát Tràng Rộng 9cm x Cao 2cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa phi 32 chuồn trúc xanh gốm sứ Bát Tràng Rộng 32cm x Cao 4cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa phi 26 sen đỏ gốm sứ Bát Tràng Rộng 26cm x Cao 4cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa phi 24 hoa móc ngoài đen Bát Tràng Rộng 24cm x Cao 3cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa phi 22 xanh đồng vẽ bèo Bát Tràng Rộng 22cm x Cao 2.5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa phi 20 men rạn cúc đen Bát Tràng Rộng 20cm x Cao 2.5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa muối sen đỏ gốm sứ Bát Tràng Rộng 9cm x Cao 2.5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa muối phi 8 hoa móc ngoài đen Bát Tràng Rộng 8.5cm x Cao 2cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa hoa S1 vẽ đào trắng gốm sứ Bát Tràng Rộng 30.5cm x Cao 4cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa 2 lá phi 30 men xanh cá trắng Bát Tràng Rộng 30cm x Cao 3cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa 2 lá phi 26 quả đào Bát Tràng Rộng 26cm x Cao 2.5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa 2 lá phi 22 sen xanh gốm sứ Bát Tràng Rộng 22cm x Cao 2cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa 2 lá chuồn trúc xanh gốm sứ Bát Tràng Rộng 20.5cm x Cao 1.5cm

Liên hệ đặt hàng

Đĩa Cạn Tam Thái Chuồn Chuồn Khoai Môn

Liên hệ đặt hàng

Đĩa Minh Long trái cây Lá Sake 42.5cm viền vàng – Xanh ngọc bích Matte

1,036,800 VNĐ

Dĩa Lót Tách – TA281SC

28,080 VNĐ

Dĩa Lót Tách – S091

20,400 VNĐ

Dĩa Oval (W) 47.5×22.5cm – W183

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Oval (W) 42.5×22.5cm – W163

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Oval (W) 37×22.5cm – W143

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Oval (W) 32.5x22cm- W123

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Hình Oval TA 56cm – TA223

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Hình Oval TA 45cm – TA183

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Hình Oval TA 38cm – TA163

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Hình Oval TA 25.5cm – TA103

84,120 VNĐ

Dĩa Hình Oval TAB 56cm – TAB223

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Lót Khăn 15.5x11cm – A6302

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Lót Khăn 15x9cm – A6303

Liên hệ đặt hàng

Dĩa Hình Chữ Nhật (SQA-03) 55x30cm – SQA223

Liên hệ đặt hàng