ly sứ cốc sứ

Tách trà/cà phê Minh Long xanh đậm full phụ kiện HCMTQGSXKTT063A

132,000 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Men Kem Sen Xanh

85,000 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Men Kem Nhụy Sen

85,000 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Men Kem Hoa Đào Xanh

85,000 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Men Kem Hoa Đào Đỏ

85,000 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Men Kem Ba Lá

85,000 VNĐ

Tách trà Minh Long 0.16 L – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

34,560 VNĐ

Tách Espresso Minh Long 0.15 L – Daisy Ly’s – Trắng Ngà

35,640 VNĐ

Tách Espresso Minh Long 0.07 L – Daisy Ly’s – Trắng Ngà

23,760 VNĐ

Tách Cappuccino Minh Long 0.28 L – Daisy Ly’s – Trắng Ngà

49,680 VNĐ

Tách Cappuccino Minh Long 0.22 L – Daisy Ly’s – Trắng Ngà

43,200 VNĐ

Ly khai vị Minh Long 0.25 L – Anh Vũ Ly’s – Trắng Ngà

35,640 VNĐ

Chén đường Minh Long 8cm – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

51,840 VNĐ

Ca trà Minh Long 0.35 L – Anh Vũ Ly’s – Trắng Ngà

66,960 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Cao Không Nắp M038 Sứ CK trắng – in logo

42,700 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Cao Không Nắp M034 Sứ CK trắng – in logo

40,600 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Cao Không Nắp M00102B Sứ CK trắng – in logo

37,900 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Cao Không Nắp M085 Sứ CK trắng – in logo

37,900 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Có Nắp In Logo D2.66BL sứ CK trắng

62,700 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Cao Không Nắp 350ml – M038 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

35,400 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Cao Không Nắp 305ml – M034 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

35,400 VNĐ

Ly Sứ Quà Tặng Cao Không Nắp 250ml – M033 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

29,280 VNĐ

Quà Tặng Ly Sứ Cao Có Nắp 305ml – M024BL sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

45,120 VNĐ

Quà Tặng Ly Sứ Trà Kiểu Hồng Kông 130ml – TA49P sứ CK (trắng – in theo yêu cầu)

13,320 VNĐ

Quà Tặng Ly Sứ Bát Tràng Cappuccino Sứ Màu Vàng 220ml

73,600 VNĐ

Quà Tặng Ly Sứ Bát Tràng Cappuccino sứ Màu Vân Đá Xanh Cobal 220ml

73,600 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Cappuccino Màu Hồng 220ml

73,600 VNĐ

Cốc Giấy 250ml

32,890 VNĐ

Cốc Sứ C Bát Tràng Quai Tim 350ml Không Nắp

37,950 VNĐ

Cốc Sứ C Bát Tràng Quai Tim 350ml + Nắp

37,950 VNĐ

Cốc Sứ Thóp Bát Tràng số 3 250ml Không Nắp

32,890 VNĐ

Cốc Sứ Thóp Bát Tràng số 3 250ml + Nắp

32,890 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Thóp số 2 400ml Không Nắp

40,480 VNĐ

Cốc sứ Thóp số 2 400ml + Nắp

40,480 VNĐ

Ly Sứ Bát Tràng Quai Xoắn 200ml

35,420 VNĐ

BST Cốc sứ Bát Tràng không nắp Vuông Cao 390ml

35,420 VNĐ