Bát Sứ Đựng Mắm Bát Tràng Vẽ Trúc Men Chàm – Cao 5cm

34,000 

Bát đựng mắm
Bát Sứ Đựng Mắm Bát Tràng Vẽ Trúc Men Chàm – Cao 5cm

34,000 

Call Now Button